Sağ Beyin

Allah ile tüm canlılar arasında her an her saniye iletişimi sağlayan madde dimethyltryptamine kısa adıyla DMT hormonu
 
* İnsan, bitki ve hayvanların tümünde salgılanan bir hormondur.
 
* insan ve hayvanlarda epifiz bezi tarafından salgılanır.
 
* Gayb dünyasının görülmesini sağlayan göz perdesini açar ya da kapatır.
 
* Gayb ya da dünyada kula gösterilmesi gerekenleri rüyaya çevirir.
 
* Ruha sahip olan insanlarda uyku anında nefis ve ruhun birbirinden ayrılmasını sağlar.
 
* En çok salgılandığı bitki türü kamıştır. Bu sebeple kamıştan yapılmış olan neylerden çıkan ses tasavvufi bakımdan müslüman olsun ya da olmasın tüm insanları etkiler ve kendine çeker.
 
* Bitkilerden elde edilen DMT maddesi insan vücuduna enjekte edildiğinde yoğun uyuşturucu etkisi oluşturduğu görülmüştür.
 
* Deneysel çalışmalarda DMT maddesi belli bir grubun vücuduna enjekte edilmiştir. Deney sonunda deney grubuna katılan her bireyin birbirinden habersiz yaşadıkları durumlar ayrı ayrı olarak kayıt altına alınmıştır. 
Normalde tüm psikedelik maddeler, her bireye özel bir takım sanrılara sebep olurlar. Fakat DMT kullanan bireylerin yaşadıkları durumların birbirine çok benzediği tespit edilmiştir. Tüm grup bireyleri birbirine benzer ifadeler kullanarak “Tüm evrene bakış açılarının değiştiğini ve her şeyin bir olduğu hissiyatının güçlendiğini” söylemişlerdir.
Bu deney aslında “ Allah birdir” olgusunu net ispat eden deneylerden sadece birisidir.
 
* DMT hormonun vücutta salgılanması çok az düzeydedir. En fazla etkili olduğu alan rüya ve ruhsal açıdan sağ beyindir. Sağ beyin yaradılış itibari ile bu hormonun fazla salgılanmasından etkilenmez çünkü etkilerine ve neler yaşayacağına alışıktır. Yüksek salgılanmasından en çok etkilenen nefsin bağlı olduğu sol beyindir. Sol beyin ruhun gördükleri ve yaşadıklarına hazırlıklı değildir. Basit olarak bu duruma günlük hayattan bir örnek verilecek olursa; bir kaza anında yaşananlarda insanın şok geçirmesi bu duruma örnektir ki ruhun sol beyinde oluşturacağı şok bahsedilen tesirin milyonlarca kat fazlasıdır. 
 
DMT’nin yüksek salgılanması sol beyinde biyolojik olarak “Peygamber hastalığı” olarak da bilinen temporal lob epilepsisine neden olur. Yine yüksek salgılanması ile ruha farklı boyutlara kapılar açılmasından dolayı aklın bulunduğu sol beynin yaşadığı şoklar olan şizofrenik sanrılarlardan etkilenmekte ve bir takım psikolojik rahatsızlıklara sebep olmaktadır.
Otobüs bir akıl, şoför ise bir ruhtur. Otobüs bozuldu ise şoförün çok fazla yapacak bir durumu yoktur. Tıpben“ Akıl ve Ruh sağlığı bozuk” ya da günlük hayattta “ Aklını kaybetti" ya da "Akli dengesi bozuk “ terimlerinin kaynağı buradan gelmektedir.