Sağ Beyin

İnsanlarda olduğu gibi hayvanlarda da sağ ve sol beyin vardır. Aynı şekilde tıpkı insanlar gibi tüm canlılarda epifiz bezi bulunmaktadır.
 
Peki insanlar ile hayvanlar arasındaki fark nedir ?
 
Duygular mı ?
Hayır. Duyguların kaynağı sağ beyindir. Her hayvanda duygu bulunmaktadır. Bu sebeple her doğumdan sonra hayvanlar yavrularını ölümüne korurlar. 
 
Akıl mı ?
Hayır. Aklın kaynağı sol beyindir. Bazı hayvanlar insanlardan daha akıllı çıkmışlardır. Yapılan bir deneyde akıl kart oyununda maymunlar insanları açık farkla yenmişlerdir.
 
Düşünmek mi ?
Hayır. Düşünmenin kaynağı sağ beyindir. Hayvanlar da düşünür. Nasıl hayatta kalacağını, nasıl avlanacağını, nasıl çoğalacağını, yavrusunu nasıl koruyacağını düşünür ve plan yapar. Sürekli Allah’ı düşünürler ve insanlardan daha fazla Allah’ı zikrederler.
 
Öyle ise fark nedir ?
 
İnsanda ruh ve nefis vardır. Ruh Allah’ın ruhudur. Bu sebeple insan yaradılanlar içinde en değerli varlıktır. "Andolsun ki Biz Âdemoğullarını Üstün Bir İzzet ve Şerefe Mazhar Kıldık." (İsrâ: 70)  ayeti bu durumu göstermektedir.
 
Hayvanda sadece nefis vardır. Ruh yoktur. 
 
Hayvanlarda ruh olsa idi dünyanın kontrolü güçlü hayvanlarda olurdu. Sağ beyinleri ruhtan aldığı ilhamla sadece nefsi düşünmez ruhi düşüncelerle daha farklı konumda olurlardı. 
 
Hayvanlarda bulunan epifiz bezinin görevi hayvanlar ile Allah arasında sürekli iletişimi sağlamak, yine DMT hormonu sağlayarak göz perdesini açıp kapatmak, hayvanın rüya görmesini sağlamaktır. İnsanda bulunan epifiz bezinin hayvanlarda bulunan epifiz bezinden tek farklı görevi rüya anında ruh ile nefsi ayırma görevidir.
 
Hayvanlarda ruh olsa idi. Kuran’da onlar için amel defteri, sevap, günah, cennet ya cehennem ifadeleri kullanılırdı.