Sağ Beyin

Sağ ve sol beyinde bulunan yaradılış mükemmel ve sistem işleyişi olağanüstüdür.
 
Hem sağ hem sol beyinde milyarlarca nöron yani elektriksel beyin hücresi vardır. Bir beyin hücresinin bir tarafında akson denilen alıcı, diğer tarafında dendrit denilen verici bulunur. İki beyin hücresi arasında mikroskopla görülebilen çok küçük sinaps boşlukları vardır. Dendritten gelen sinyali başka beyin hücresinin alıcı kısmı akson alır ve iki beyin hücresi arasında boşluklarda (sinaps) elektriksel bağlar oluşarak öğrenme ve her türlü faaliyetler gerçekleşir.
 
Gelen sinyalleri başka bir hücreye taşıma görevi norotransmitterlere verilmiştir. Gelen sinyalleri norotransmitterler taşır ve hepsi ayrı ayrı kodludur. Aldıkları emanet sinyalleri karşı hücreye hiç bir kayıp olmadan iletirler ve görevleri tamamlandığında kaldıkları konuma saniye şaşırmadan geri dönerler.
 
Gelen bilgi sinyallerinin kaybolmaması ve daha hızlı iletilmesi için sadece beyin hücrelerine özel yaratılan miyelin adlı kılıf bulunur. Bu kılf sayesinde sinyaller salise sürelerde beyine ulaşıp bağlar kurulur ve iletişim sağlanır.
 
İnsanoğlu miyelin kılıfını örnek alarak hızlı internet ve görüntü teknolojisini sağlayan fiberoptik kabloyu bu şekilde icat etmiştir.
 
Sol beyin hücreleri arasında kurulan elektriksel bağların oluşturduğu köprüler zamanla zayıflar ve kopar. Ancak sağ beyin hücreleri arasında kurulan elektriksel bağların oluşturduğu köprüler ise ömür boyu zayıflamadan, kopmadan işleyişine ve bilgi akışına devam eder. 
 
Bu durum, sol beyinde yapılan işlerin dünyevi işler gibi geçici olduğunu, sağ beyinde yapılan işerin ise hem dünya hem de ahirette kalıcı olduğunu göstermektedir.
 
Daha net ifadeyle sol beyin somut yani nefsane işlerle, sağ beyin duygusal, manevi soyut işlerle uğraşır.     
 
Bu kadar olağanüstü bir sistem tesadüf olabilir mi ?
 
Biz bu delillere dayanarak “Sol beyin nefse, sağ beyin ruha bağlıdır.” sözünü somut delillere dayanarak kullanıyoruz.