Sağ Beyin

Dimetiltriptamin veya kısa adıyla DMT, bir çeşit halüsinojendir. Triptofan kaynaklıdır. Serotonin ve melatonin hormonlarıyla izomerdir. Salgılanması rüyaların görüldüğü evreye, doğum ya da ölüm anına denk gelir ve etkilerinin arasında zaman algısında değişim vardır.
Formülü: C12H16N2 (Base)
Kaynama noktası: 160 °C
Molar kütle: 188,27 g/mol
CAS numarası: 61-50-7
 
DMT hormonu Epifiz bezi diğer adı üçüncü göz tarafından salgılanır ve her canlıda mevcuttur. Epifiz bezi her iki beynin tam ortasında bulunan mercimek tanesi büyüklüğünde bulunan bir pineal bezdir. 
 
Epifiz bezi, gözler gibi retinal dokulara sahiptir. Yalnız gözler ışığa duyarlıyken, Epifiz bezi karanlıkta çalışır. Hem göze hem de kozalağa benzeyişi bakımından bu yapılar ile bağdaştırılabilir. Kozalağa benzetilişi vesilesiyle ingilizce olarak “pineal gland” olarak anılır.
 
Epifiz bezi göz perdesini açıp kapatmakla görevlidir. Doğumda salgıladığı DMT hormonu ile insanın göz perdesini kapatır. Aynı şekilde ölüm anında salgıladığı DMT hormonu ile göz perdesinin açılmasını sağlar. Rüya anında da göz perdesinin açılmasını sağlar.
 
Epifiz bezi aynı zamanda canlıların Allah ile sürekli iletişim halinde olmasını sağlayan bir nevi sim kart görevini de üstlenmektedir.
 
Epifiz bezine zarar veren tek madde florür maddesidir. Bu sebeple florür maddesine genel anlamda şeytan zehri de denilmektedir.