Sağ Beyin

 

Beyin neden çapraz çalışır ?

İnsanlığın, bu sorunun temelinde birçok argümanı bir araya getirerek bir yapı oluşturduğu bilinmektedir. Bu yapı yaradılış süreci içerisinde kendisini barındıran ve gelişimini sürdürmekte olan bir temeli oluşturmuştur. Beyin bilindiği gibi karmaşık bir organdır ve bu organın nasıl çalıştığına dair sorulan bazı soruların hala gizemini koruduğu bilinmektedir. Belki de bunların içinde en önemlisi, sağ eliyle yazı yazan birinin neden sağ beyninde değil de sol beyninde bir aktivasyon görüldüğüdür. Bu çaprazlama mekanizmasının insanlığa ne gibi yararları olabilir? Neden sağ ayakla yapılan bir eylem beynin sol yarım küresinde bir aktivasyon oluşturuyor da sağ yarım kürede aynı derecede aktivasyon görülmüyor? Neden bireyler, yarı ihmal sendromuna (hemi neglect syndrome) sahip olmaları sonucunda tabağın sol tarafında yer alan yemekleri yiyemiyor ya da çizilmesi istenen bir figürün sol tarafını çizemiyor? Bunun gibi birçok soru insanlığın zihnini meşgul etmiştir. Bilim insanları bu soruların yanıtlarını yaradılış süreci içerisinde değerlendirerek insanlığa ne gibi faydaları olabileceği üzerinde durmuştur.

Bu alanda belirli incelemeler yapan bilim insanları, birçok fikir ortaya atarak çaprazlamanın nedenlerini bulmak için çaba harcamıştır. Araştırmalar sonucunda oluşturulan açıklamalardan biri de herhangi bir tehdide maruz kalan omurgalı canlıların, daha çabuk harekete geçmelerini sağlayan ana unsurun nöronların çaprazlanmasıyla gerçekleşebileceği üzerinde durulmasıdır. Ancak buna benzer özellik taşıyan birçok açıklamanın ya da hipotezlerin geçerliliğini destekleyebilecek bir argüman henüz bulunamamıştır (Capozzoli, 1995).

Peki  İnsan beyninin  çapraz çalışması yani sol tarafta bulunan organların sağ beyin, sağ tarafta bulunan organların da sol beyin tarafından yönetilmesinin cevabının  bir çok bilim adamı tarafından bulunumama sebebi nedir ?

Aslında bu sorunun cevabı çok basit ve net olarak Kuran’da belirtilmiştir.

O gün onların ağızlarını (kapatır) mühürleriz. Yaptıkları şeyleri elleri bize söyler, ayakları da şâhitlik eder. (Yasin sûresi, 65)

Sağ organların yaptığı sol beyinde, sol organların yaptığı da sağ beyinde bir bir kayıt altına alınır. Mahşerde her organ sorumlu olduğu beyinlerdeki kayıtları tek tek sesli bir şekilde okuyarak neler yaptıklarını anlatacaklardır. Diğer organlar da anlatılan bu durumlara şahitlik edeceklerdir.