Sağ Beyin

Çoçukların sol beyin zekâlarının (mantıksal) ne derece yüksek olacağını annenin genetiği belirliyor ve babanın rolü herhangi bir fark oluşturmuyor.
 
Kadınların sol beyin zeka genlerini çocuklarına aktarması daha yüksek orandadır çünkü bu genler X kromozomu üzerinde taşınıyor ve kadınlar bu kromozomdan iki tanesine sahipken erkeklerde sadece bir tanesine sahip bulunuyor.
 
Ancak bunun da ötesinde, bilim insanları artık babadan kalıtılan gelişmiş bilişsel işlevlerle ilgili sol beyinden gelen zekâ genlerinin doğrudan devre dışı bırakıldığını düşünüyor.
 
Yapılan deneylerde genetiği değiştirilmiş fareler kullanan laboratuvar çalışmaları fazladan anne geni taşıyan farelerde daha büyük kafa ve beyin ancak daha küçük vücutlar geliştiğini gösterdi. Fazladan baba geni taşıyan fareler ise daha küçük beyin ve daha büyük vücuda sahip oldu.
 
Araştırmacılar, fare beyinlerindeki yeme alışkanlıklarından hafızaya farklı bilişsel işlevleri kontrol eden 6 farklı kısımda yalnızca anneden ya da babadan gelen genlerin etkin olduğu hücreler tespit etti
 
Glaskow'daki  araştırmacılar, 1994'ten itibaren her yıl, 14-22 yaşlarında 12 bin 686 gençle görüştü. Katılımcıların eğitiminden ırkına ve sosyo-ekonomik durumuna kadar pek çok unsuru hesaba katan ekip, bireylerin zekasını en iyi öngören etkenin annenin IQ'su (sol beyin) olduğu sonucuna ulaştı.
 
Ancak araştırmacılar aynı zamanda genetiğin zekayı tek başına belirlemediğini de vurguluyor. 
 
Sol beyin zekasını büyük oranda anne belirlerken babanın zekadaki rolü doğumdan sonra başlıyor. Çocuklar duygusal zekâlarının (sağ beyin) büyük bir kısmını babadan almaktadırlar. Baba onlar için bir rol model konumdadır.  Sağ beyin duyduğunu, okuduğunu ya da okullarda öğretilenleri yapmaz sadece gördüğünü yapar ve gördükleri ile kendi gelişimini sağlayarak karakterin oluşmasını sağlar.
 
Tüm bunlara dayanarak çocukların sol beyin zeka gelişimlerinde ( IQ)  anne, sağ beyin zeka gelişimlerinde (EQ) baba başroldedir