Üstün zekalı çocuklar sol beyinleri en üst seviyede yaratılmış özel insanlardır. Cenab-ı Hak bu çocukları insanlığın kaderini değiştirmek adına göndermiştir.

Sağ Beyin

Üstün zekalı çocuklar sol beyinleri bilimsel adı ile mantıksal zekaları en üst seviyede yaratılmış özel insanlardır. Cenab-ı Hak bu çocukları insanlığın kaderini değiştirmek adına göndermiştir.

Bu çocuklar özel merkezlerde sol beyin zeka kapasitesini ölçen IQ testlerine tabi tutularak tespit edilirler.

IQ (İngilizce: intelligence quotient), sol beyin zekasını hesaplayan standartlaştırılmış testlerden çıkarılan bir sayısal değerdir.

IQ deyimi Almanca Intelligenzquotient olarak Alman psikolog Wilhelm Stern tarafından 1912 yılında Alfred Binet ve Theodore Simon'un tasarladığı gibi zekayı değerlendirmek için ortaya koyduğu bir yöntemdir. Günümüzde oldukça yaygın ve çeşitli IQ testleri yer almaktadır.

Üstün zekalı çocuklar davranışları ile diğer çocuklardan farklıdırlar. Çünkü ruhsal zekaları da diğer çocuklardan farklı ve üstündür.

Kendi yaşıtlarından daha büyük çocuklarla oynamayı sevler. Genelde yalnız kalmayı daha çok tercih ederler. Farklı düşünürler. Öfke ve duygu kontrolleri genelde zayıftır.

Ülkemizde maalesef üstün zekalı çocukların tespitlerinde ve tespit edilen bu çocukların eğitimlerinde büyük sorunlar ve eksiklikler bulunmaktadır.

Aslında bu çözüm çok kolaydır. Üsütn zekalı öğrencilerin topluma faydalı olmaları ve kendilerine verilen özel yetenklerin kullanılması sağ beyinlerinin gelişimleri ile mümkündür.

Sol beyin bir araç motoru, sağ beyin ise o motoru soğutan bir termostattır. Motor ne kadar büyükse termostat da o denli güçlü kapasitede olmalıdır. Aksi halde termostatın motora göre güçsüz olması motorun yanmasına ve kaybedilmesine sebep olur.

Ülkemiz eğitim sistemi sol beyin ağırlıklı bir sistem olmasından dolayı maalesef bu üstün zekalı çocuklarımız sistem içinde gerekli sağ beyin gelişimleri sağlanmadığı için kaybolup gitmektedirler.