Gözler gerçek anlamda bir görme organı değil görüntüleri sağ beyine taşıyan sadece bir aracı organdır.

Sağ Beyin
 
Gözler gerçek anlamda bir görme organı değil görüntüleri sağ beyine taşıyan sadece bir aracı organdır.
 
Gözler gerçek anlamda bir görme organı değil görüntüleri sağ beyine taşıyan sadece bir aracı organdır.
 
Kullandığımız gözler sadece dünya ve dünyada yaşayan varlıkların görüntülerini sağ beyine taşıyan birer kablodur. Görme merkezi sağ beyindir. Kablolarla gelen görüntünün ekranı, sağ beyindir.
 
İki beynin ortasında alın kısmında bulunan epifiz bezi diğer adıyla üçüncü göz ise her şeyi gören ve tüm görüntüleri kontrol eden gerçek göz organıdır.
 
Görüntü ve rüya merkezi sağ beyinde oluşur. Epifiz bezi sağ beyinde oluşan tüm görüntü ve rüyaların kontrolünü sağlar başka tabirle tam bir genel yayın yönetmenidir. Hangi görüntülerin yayına verilip verilmeyeceğini, gösterilip gösterilmeyeceğine Hakk’tan aldığı emir ile karar veren önemli bir organdır .
 
Epifiz bezi bu kontrolü DMT hormonu salgılayarak gerçekleştirir. Epifiz bezi DMT hormonunu doğarken ilk kez salgılar ve gayb dünyası görüntüsünü insanın görmesine kapatır. ( Göz perdesini indirir). Rüya anında salgılar ve rüyada ne gösterilmek isteniyorsa rüya kontrolünü sağlar. Epifiz bezi son kez ölüm anında DMT hormonu salgılar ve gayb dünyasının insanlarca görülmesini sağlar (göz perdesini kaldırır)
 
Epifiz bezi aynı zamanda kul ile Rabbi arasında iletişim görevini üstlenen bir uydu misali vücuda yerleştirilen bir sim karttır
 
Florür maddesi epifiz bezine zarar veren ve kul ile Allah arasındaki iletişimi kesen tek zararlı maddedir. Bu sebeple florür maddesinin halk arasındaki ismi “ şeytan zehridir”..