İslam dininde sağ tarafın önemi büyüktür. Camiiye sağ adımla girilmesi, yemeğin sağ elle yenilmesi, suyun sağ el ile içilmesi, sevapların sağ tarafta bulunan melek tarafından amel defterine kaydedilmesi, amel defteri sağ taraftan verilenlerin cennetle müjdelenmesi bunlara sadece birkaç örnektir.

İnsanın beyin gelişimi sağ beyinden sol beyine doğrudur. Maddeyi oluşturan elektronların dönüş yönü sağdan soladır. Dünya, gezegenler ve tüm kainatın dönüş yönü yine sağdan sol yöne doğrudur.

Günlük hayatta kullandığımız iyi dilek sözcükleri hep sağ kökenlidir. Sağlıcakla kal, sağol, sağ salim gel, sağlıklı ol, sağduyu kazandı vs..

Beynin işlevselliğine bakıldığında sağ beynin sol beyine kıyasla olağanüstü bir üstün yapıya sahip olduğu açık ve net görülmektedir.

Sagbeyin.com.tr sitesinde sağ beynin bu olağanüstü yaratılışındaki mucize ve ayrıntılar sahada alınan veri ve sonuçlar ışığında tek tek ayrıntıları ile birlikte dile getirilmeye çalışılacaktır.

100 yıl önce Alber Einstein sağ beynin bu olağansütü yeteneklerini keşfederek şu sözleri söylemiş ve haklılığı yıllar sonra ortaya çıkmıştır.

"Sol beyin sadık bir hizmetkar, sağ beyin ise verilen bir hediyedir."