Sağ Beyin

 

Üstün zekalı çocuklar sol beyinleri yani mantıksal zekaları en üst seviyede yaratılmış özel çocuklardır. Cenab-ı Hak bu çocukları insanlığın kaderini değiştirmek adına özel göndermiştir.

Üstün zekalı çocuklar özel merkezlerde sol beyin zeka kapasitesini ölçen IQ testlerine tabi tutularak tespit edilirler.

IQ (İngilizce: intelligence quotient), sol beyin zekasını hesaplayan standartlaştırılmış testlerden çıkarılan bir sayısal değerdir.

IQ deyimi Almanca Intelligenzquotient olarak Alman psikolog Wilhelm Stern tarafından 1912 yılında Alfred Binet ve Theodore Simon'un tasarladığı gibi zekayı değerlendirmek için ortaya koyduğu bir yöntemdir. Günümüzde oldukça yaygın ve çeşitli IQ testleri yer almaktadır.

Üstün zekalı çocuklar davranışları ile diğer çocuklardan farklıdırlar. Çünkü ruhsal zekaları da diğer çocuklardan farklı ve üstündür.

Kendi yaşıtlarından daha büyük çocuklarla arkadaşlık etmeyi severler. Genelde yalnız kalmayı daha çok tercih ederler. Farklı düşünürler. Öfke ve duygu kontrolleri genelde zayıftır.

Ülkemizde üstün zekalı çocukların tespitlerinde ve tespit edilseler dahi eğitimlerinde büyük sorunlar ve eksiklikler bulunmaktadır.

Aslında çözüm kolay ve basittir. Üstün zekalı çocukların topluma faydalı olmaları, mutlu bir birey olmaları ve kendilerine verilen özel yetenekleri kullanmaları sağ beyinlerinin gelişimleri ile mümkündür.

Sol beyin bir araç motoru, sağ beyin ise o motoru soğutan bir termostat olarak düşünülebilir. Motor ne kadar büyükse termostat da o denli güçlü ve kapasiteli olmalıdır. Aksi takdirde motor belli bir süreden sonra yanabilir.

Ülkemiz eğitim sistemi sol beyin ağırlıklı bir sistem olmasından dolayı maalesef bu üstün zekalı çocuklarımız sistem içinde gerekli sağ beyin gelişimleri sağlanmadığı için kaybolup gitmektedir.

Unutulmamalıdır ki sağ beyni geliştirilen her üstün zekalı çocuk insanlığın kaderini değiştirecek güç ve kuvvete sahiptir.