Sağ Beyin

Çocukların doğuştan beyin gelişimleri  sağ beyinden sol beyine doğrudur. Sol beyin gelişimi 20’li yaşlara kadar gelişime bağlı olarak devam etmektedir. Sağ beyin içinse aynı gelişim söz konusu değildir.

Ergenlik yaşının tamamlanması birlikte sağ beyin gelişimi de tamamlanır. Ergenliğin bitmesi ile birlikte sağ beynin en belirgin üstün yeteneği olan sol beyine yardım ve tedavi etme özelliği de kullanılmadığı ya da ortaya çıkarılmadığı takdirde bir daha kullanılmamak üzere kaybolur. 

Ergenlik nedir ve ergenlik sonrası neden sağ beyin gelişimi mümkün değildir ?

Sağ beyin gelişiminin tamamlanarak Hakk tarafından mührün vurulması ve artık sınav için kulun amel defterine kaydının yapılmasına akıl baliğ ya da ergenlik yaş denmektedir. Ergenlik yaşından sonra sağ beyin gelişimi mümkün değildir ancak eğitimi mümkündür.

Allah doğuştan ergenlik çağına kadar çocukları sevap, günah, dini sorumluluk ve görevlere tabi tutmamıştır. Öldüklerinde cennete sorgusuz sualsiz kabul etmiştir. Ancak ergenlik yaşına ulaştıkları an ise sağlarına ve sollarına birer melek koyarak dini görev ve vecibelerden sorumlu tutmaya başlamış ve cennete girmelerini amel defterindeki durumlarına göre değerlendirmeye almıştır.

Sağ beyine vurulan tamamlama mührü kısaca ergenlik " Kul artık sınav için dünya  hayatına hazırdır" anlamındadır.

Cenab-ı Hak sağ beynin tüm üstün meziyet ve yeteneklerini ergenlik öncesi insanların kullanımına sunmuş, ergenlik sonrası ise tüm bu yetkileri insanların elinden almıştır.