Sağ beyin Allah ın insanlara bir hediyesidir

İslam dininde sağ yönünün önemi büyüktür. Camiiye sağ adımla girilmesi, yemeğin sağ elle yenilmesi, suyun sağ el ile içilmesi, sevapların sağ tarafta bulunan melek tarafından amel defterine kaydedilmesi, amel defteri sağ taraftan verilenlerin cennetle müjdelenmesi bunlara sadece birkaç örnektir.

İnsanın beyin gelişimi sağ beyinden sol beyine doğrudur. Maddeyi oluşturan elektornların dönüş yönü sağ taraftan sol tarafa yönündedir. Dünya, gezegenler ve kainatın dönüş yönü yine sağ yönünden sol yönüne doğrudur.

Günlük hayatta kullandığımız iyi dilek sözcükleri sağ kökenlidir. Sağlıcakla kal, sağol, sağ salim gel, sağlıklı ol, sağduyu kazandı vs..T

Beynin işlevselliğine bakıldığında sağ kısmının sol kısmına kıyasla bakıldığında olağanüstü bir üstün yapıya sahip olduğu açık ve net görülmektedir.

Sagbeyin.com.tr sitesinde sağ beynin bu olağanüstü yaratılışındaki mucize ve ayrıntılar sahada alınan veri ve sonuçlar ışığında tek tek dile getirilerek açıklanmıştır

100 yıl öncesinde Alber Einstein sağ beynin bu olağansütü yeteneklerini keşfederek şu sözleri söylemiş ve haklılığı yıllar sonra ortya çıkmıştır.

"Sol beyin sadık bir hizmetkar, sağ beyin ise verilen bir hediyedir."