Sağ Beyin

IQ, mantıksal zekadır. Doğuştan gelen bir özelliktir ve beynimizin sol kısmı ile ilgilidir

EQ,  duygusal zeka olarak da tanımlanır. Beynimizin sağ kısmı ile ilgilidir. Çevre ile iletişimin sağlanması, özgüven değerinin yüksekliği EQ’nun genel özelliklerinden sadece bir kaçıdır. Duygusal zekanın, IQ değerine oranla daha fazla artırabilme imkanı vardır.

SQ, ruhsal zeka olarak da tanımlanır. SQ değerinin IQ ve EQ değerlerinin toplamı olarak da değerlendirebiliriz. Çünkü ruhsal denge IQ ve EQ değerinin dengeli ve eşit seviyelerde olması ile ilgilidir

IQ değeri yüksek olan üstün zekalı öğrencilerin başarılı olabilmeleri ve toplum nezdinde üstün faydalar gösterebilmeleri için EQ ve SQ seviyelerinin de yüksek olması gerekmektedir.

Ülkemizde IQ seviyesi yüksek olan üstün zekalı öğrencilerde yaşanan sorunlar EQ ve SQ değerlerinin çok düşük seviyelerde olmasından kaynaklıdır.

Çevremizde zeki olmayan fakat başarılı kişilerin temel kaynağı EQ ve SQ değerinin yüksekliğine dayanmaktadır. Çevre ile ilişkileri iyi olan ve EQ değeri yüksek olan kişilerde de başarısızlık görülmektedir. Bunun sebebi ise SQ değerinin düşüklüğüdür. Yani burada ruhsal denge sağlanamamıştır.

Zeka başarısını ilgilendiren bu değerler 12 yaş öncesi sağ beyin eğitimi ile kesinlikle yüksek değerlere çıkarılabilmektedir. 12 yaş sonrası beyin gelişimini büyük oranda tamamladığı için bu değerlerin yüksek oranda artırılması neredeyse imkansızdır

Bu konuyu daha fazla teknik detaylarla anlatmaktansa günlük hayattan örnekler vererek anlaşılır halde ifade etmek daha doğru olacaktır

IQ, bir binanın kat sayısıdır. Normal zekaya sahip çocuklar 5 katlı apartman, üstün zekalı çocuklar ise 40 katlı gökdelene benzerler.

EQ ve SQ ise “Huzurdur

Gökdelen ne kadar gösterişli de olsa, daire sayısı ne kadar fazla da olsa, fiyatı ne kadar pahalı da olsa huzur yoksa binanın hiç bir önemi yoktur.

Ülkemizdeki üstün zekalı çocuklar için “Sahip oldukları dairelerden ne kadar fazla kira geliri elde etme” hedefi seçilmiştir ki bu yanlış bir tutumdur.

Bu tür öğrencilerde sağ beyin eğitimi verilmesi tavsiyesindeki bir numaralı amaç onlara kazanç yollarını öğretmek değil öncelikle “Huzur” duygusu aşılamak yani “EQ ve SQ” seviyelerini artırmaktır

EQ ve SQ seviyesi yüksek olan normal zekalı öğrenciler, EQ seviyesi düşük olan üstün zekalı öğrencilerden çok daha fazla başarılı bir hayat sürdürmektedirler

Hem IQ hem EQ hem de SQ seviyesi yüksek olan üstün zekalı öğrenciler ise bu ülkenin kaderini değiştirebilecek öğrencilerdir.

Aileler “Mutsuz bir doktor olmaktansa, mutlu bir çoban olma” görüşünü hiç bir zaman akıllarından çıkarmamalıdırlar...