Sağ Beyin

Gözler kapanıp uyurken, uyumayan tek organ kulaklardır.

Kulaklar sol beyine bağlıdır. Gözler ise sağ beyine bağlıdır

Sol beynin uğraşısı dünya işleri, sağ beynin uğraşısı ise Allah’ın rızası ve ahiret işleridir.

Dünyada insanı sol beyin uyandırır.

Ahirette insanı sağ beyin uyandırır

Tüm bu sebeplerden gece yatarken sabah uyanmak için yanı başınıza alarmlı saat kurarsınız ki sol beyine bağlı kulaklar sizi bu dünyadan uyandırsın.

Kulakların görevinin dünya hayatından uyandırmak olduğunu ispatlayan tarihtede bir çok olay yaşanmıştır.

Yaşadıkları zaman diliminde zalim bir hükümdar halkı kendisinin tahrı olduğuna inanmaya ve putlarına taptırmaya muaffak olur. Allah' ın varlığına ve birliğine inanan birkaç genç ise canları kurtarmak için çareyi kaçmakta bulur.  Yolda kendileri gibi inançlı bir çobana rastlarlar. Çoban ve Kıtmir adındaki köpeği de onlara katılır ve bir mağaraya sığınırlar.

Uykuları yüzyıllarca sürer. Onlar bir kaç saat uyuduk zannıyla kalktıklarında ne eski putperest topluluk hayatta kalmıştır ne de onların zalim hükümdarı..

KURAN'I KERİM TARİHİ OLAYI VE KULAKLARIN BU GÖREVİNİ DOĞRULAMAKTADIR

Kur'an'ı Kerim Kehf suresi ile söylencelerin tarihi bir vakadan doğduğunu doğrular ve mağara arkadaşlarına dair rivayetlerin çokluğunu da 22. ayette belirtir:

(Ey Muhammed!) Bazıları bilmedikleri şey hakkında atıp tutarak: “Onlar üç kişidirler, dördüncüleri köpekleridir” diyecekler. Yine, “Beş kişidirler, altıncıları köpekleridir” diyecekler. Şöyle de diyecekler: “Yedi kişidirler, sekizincileri köpekleridir.” De ki: “Onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Zaten onları pek az kimse bilir. O hâlde, onlar hakkında (Kur’an’daki) apaçık tartışma(yı aktarmak)dan başka tartışmaya girme ve bunlar hakkında onlardan hiçbirine bir şey sorma. ”Ayette adı geçen Eshab- Keyf yani mağara arkadaşların kaç yıl uyudukları ise 25. Ayette net rakamla verilir: "Onlar mağaralarında üç yüz yıl kaldılar.”

Böylelikle mağarada yıllar yılı onların kulaklarına (ağırlık) vurduk (dünyada derin bir uykuya yatırdık). (Kehf, 11)