Sağ beyin vicdandır..

DEVAMI

Gözler yalan söylemez

DEVAMI

Beyin neden çapraz çalışır ?

DEVAMI

Sağ Beyin sol beynin doktorudur

DEVAMI

Anneden IQ Babadan EQ

DEVAMI
sağ beyin eğitimi

Sol beyin unutur sağ beyin unutmaz

Görüntülerin kaynağı sağ beyin, seslerin kaynağı sol beyindir. Sesleri zamanla sol beyin unutur ancak görüntüleri sağ beyin asla unutmaz.

DEVAMI

Gözler sağ beyin ve epifiz bezi

Gözler gerçek anlamda bir görme organı değil görüntüleri sağ beyine taşıyan sadece bir aracı organdır.

DEVAMI

Üstün zekalı çocuklar neden özeldir ?

Üstün zekalı çocuklar sol beyinleri en üst seviyede yaratılmış özel insanlardır. Cenab-ı Hak bu çocukları insanlığın kaderini değiştirmek adına göndermiştir.

DEVAMI

Görüntülerin merkezi sağ beyin..

Sağ gözden alınan görüntü ve sesler sol beyine, sol gözden alınan görüntü ve sesler sağ beyine iletilir.

DEVAMI

Neden Sağ Beyin?

İnsan beyni teorikte 4 bölümden oluşmaktadır. Ancak kullanım açısından düşünüldüğünde sağ beyin ve sol beyin olarak 2 bölümden oluşmaktadır. Sol beyin mantıksaldır. Sağ beyin ise duygusaldır. Sağ beyin, yetenek ve hız açısından sol beyinden milyarlarca kat daha hızlı ve daha yeteneklidir.

Her türlü davranışlar, istekler, ihtiyaçlar, ödevler, sınavlar, dersler sol beynin görevidir. Hayal kurma, duygular, merhamet, vicdan ve güzel ahlak kavramlarının tümü sağ beynin görevidir. Huy ve karakter oluşumu yine sağ beynin kontrol ve gücüne göre şekillenmektedir 

Zekayı Geliştirmek Mümkün mü ?

İnsan için 3 türlü zekadan bahsedilebilir. Birincisi sol beyin zekası diğer adıyla "Mantıksal Zekadır" ve değeri IQ ile ölçülür. İkincisi sağ beyin zekası diğer adıyla "Duygusal Zekadır" ve değeri EQ ile ölçülür. Üçüncüsü ise sağ ve sol beyin zekasının birlikte katkı verdikleri "Ruhsal Zekadır" ve değeri SQ ile ölçülür. Mantıksal zekanın normal yaş gelişim süreci hariç geliştirme şansı yok denecek kadar azdır. Ancak duygusal zekanın gelişimi ergenlik dönemi bitinceye kadar mümkündür hem de olağanüstü bir yükseklik ivmesi ile. Sağ beynin diğer adı ile duygusal zekanın gelişmesi ile ruhsal zekanın da aynı oranda üst seviyede gelişimi mümkün olmaktadır

Sağ beyin ergenlik yaş öncesi çimento kıvamındadır. Her türlü kalıba konulup istenilen şekle dönüştürülebilir, üzerine yazılar yazılıp daha sonra bu yazılar silinebilir. Ergenlik yaş sonrası ise sağ beyin artık bir beton kıvamındadır. Ne şekli değiştirilebilir ne de üzerine yazılan yazılar silinebilir. Sol beyin doğuştan beton blok halinde yaratıldığından şeklini, kalıbını değiştirmek, üzerine yazı yazmak ve silmek mümkün değildir.